Strömstad Handelspark

Handelsparken har en strategisk beliggenhet ved E6, ved den sørlige avkjøringen til Strömstad. All infrastruktur er på plass. Området er regulert til detaljhandel. Circle K og Max Burger er allerede etablert.

Utbyggingspotensial: 70-80.000 m² BTA.
Utleiearbeid og salg av tomter pågår.

Kontakt:
Bjørn Unhjem
Mobil: +47 913 41 600
Epost: bu@concilia.no