Finnsnes Handelspark

Utvikling av en sentrumsnær buss-stasjon til en moderne handelspark på 7.500 m² handelsareal, med bl.a. Kiwi, Europris og Biltema som leietakere. Handelsparken har blitt et viktig handelspunkt i regionen. Finnsnes Handelspark ble realisert i 2017.

Areal bygg før prosjekt: 1.800 m² BTA
Areal bygg etter prosjekt: 7.500 m² BTA